Pulverlakk kan vi si er lakkbransjens svar på det grønne alternativ.

I en tid der kjemikaliehåndtering er i fokus og substitusjon er noe som vi er pålagt å vurdere, så kan vi med trygghet si at her benyttes et lakksystem uten flyktige løsemidler.

Man sparer altså arbeidsmiljøet og har med god renseteknologi mulighet for å gjenvinne slik at svinnet blir lite. Dette er spesielt gunstig ved større serier og kan gi vesentlige kostnadsreduksjoner.