OM OSS

 

Forløperen til Eidsvoll Pulverlakk AS, Eidsvoll Trådvare, startet i en kjeller på Sagmoen, Eidsvoll Verk i 1959. Der ble det produsert stuelamper og blomsterstativer som for en stor del ble solgt ved dørsalg. Senere skiftet bedriften karakter til annen trådvareproduksjon og overflatebehandlingen økte i omfang.

Bedriften var beliggende i Morud skole i Nannestad fra 1965. I 1973 ble bedriften aksjeselskap og satset mer på overflatebehandling etter at den flyttet inn i nye lokaler i Eidsvoll i 1980. Man beholdt trådvareproduksjonen en tid i Morud skole.

Med stadig nye og strengere krav til produksjonens påvirkning på det indre og ytre miljø, satset bedriften sommeren 1996 på full overgang fra kjemikalier i renseprosessen av metalloverflatene til Citrikleen-prinsippet. Den gang var dette ganske ukjent i Norge, men anerkjent i Sverige. Citrikleen består av citruskonsentrater med tensidere, alt vannbasert.

Fra år 2000 heter bedriften Eidsvoll Pulverlakk AS, og i 2019 har vi 60-årsjubileum. Dermed har vi som lakkeringsfirma nådd en betydelig milepæl med overflatebehandling av metall, og tør anbefale oss selv mer enn noen gang.

Nå er det bare miljøvennlig lakkpulver, luft og vann som sirkulerer gjennom det nye, store anlegget i fabrikken. Dette er vi stolte av!