Ved lakkering av stål og aluminium er det viktig at rust, korrosjon og andre urenheter i overflaten blir fjernet. Ofte benyttes det sliping til å gjøre dette. Manuell sliping er arbeidskrevende og krevende når det er mye hjørner og vinkler som skal slipes.

Slyngrensing er et meget godt alternativ fordi ved slyngrensing unngås manuelt arbeid med sliping. Rust, gammel lakk og urenheter blir fjernet raskt og effektivt.

Felger, rekkverk, fundamenter og andre stål/aluminiumkonstruksjoner som ikke er for store kan effektivt slyngrenses og pulverlakkeres.

Ved ombruk og resirkulering av eldre produkter kan disse få et nytt liv ved slyngrensing og pulverlakkering.

Slyngrensing – hva er det?

Ved slyngrensing fjernes urenheter og rust fra ulike overflater. Til dette brukes runde stålkuler eller grit, som er mer kantete. Grit har den fordelen at den mer effektivt fjerner gammel lakk, men stålkuler gir en jevnere overflate etter slyngrensning. Etter pulverlakkering vil overflaten jevne seg ut, siden pulverlakken har den egenskapen at den jevner ut ruhet i overflatene til et visst nivå.

Slyngrensing forbereder overflater og sikrer bedre vedheft før videre bearbeiding som sveising, priming og lakkering. Sammensveisede mindre produkter/konstruksjoner vil fungere fint å slyngrense. Sammenlignet med sandblåsing er slyngrensing enda mer effektivt, siden stålkuler og grit har en høyere massetetthet enn sand og glasskuler som benyttes ved sand/glassblåsing.

Hvordan fungerer prosessen?

Slyngrenseprosessen skjer ved at blåsemediet(stålkuler/gritt) skytes ut gjennom slyngehjulet som roterer i stor hastighet før det treffer overflaten som skal behandles. Stålkulene og gritten har størrelse på fra 0,5 mm – 1,5 mm. Dette sikrer at rust gammel lakk eller annet blir fjernet i områder hvor det er vanskelig å komme til med manuell sliping. Ved rengjøring av oksydert eller lakkert aluminium benyttes det rustfrie stålkuler. Slyngrenseprosessen skjer inne i et kammer.

Hvorfor slyngrense?

Effektiv prosess for å få rene overflater. Unngår manuell sliping som er både tidkrevende og fysisk belastende. Produkter kan få økt levetid ved fjerne rust og gammel lakk og pulverlakkere på nyt.

Slyngrensing er miljøvennlig

Ved slyngrensing brukes ingen kjemikalier eller syrer, kun friksjon. Blåsemediet, dvs stålkuler eller gritt blir resirkulert fortløpende og gjenbrukes i prosessen.

Hva kan slyngrenses

Alt som består av stål eller aluminium. Plastikk, keramiske materialer etc kan ikke slyngrenses, dette må fjernes før slyngrensing.

Rekkverk, felger, porter, mindre stålkonstruksjoner, propanbeholdere, og produkter i stål og aluminium kan slyngrenses. Etter slyngrensningen kan vi pulverlakkere for deg i den fargen du måtte ønske. Våre slyngrensemaskiner har et fysisk mål for kammeret på høyde 1800 mm og bredde 1400 mm.

Ta kontakt med Eidsvoll Pulverlakk for å få et uforpliktende tilbud på slyngrensing og pulverlakkering.